Co je Docházka Tonda Výhody aplikace Demo Reference Kontakt

Výhody aplikace

Pro učitelku

  • Přehled o počtu dětí ve třídě: pro daný den nebo celý měsíc, s možností odlišit dopolední a odpolední docházku.
  • Přehled dnů za dítě v rámci měsíce: přítomnost, absence, náhrady.
  • Kontrola naplnění kapacity školky.
  • Výpočet stravného podle skutečné docházky
  • Přehledné výstupy v PDF formátu

Pro rodiče

  • Možnost jednoduše v kalendáři "zaklikat", které dny bude jeho dítko nepřítomné. Nemusí telefonovat do školky.
  • Přehled o tom, kdy jeho dítě chybělo a kolik mu zbývá dní k nahrazení
  • Možnost nechat vzkaz.

 

Ovládání aplikace je snadné a intuitivní a nevyžaduje žádnou zvláštní znalost práce na počítači.